В Дербенте прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы Азады-Талех Аббас

В Дербенте прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы Азады-Талех Аббас В Центральной библиотеке Дербента (Россия) прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы, публициста Азады-Талех Аббас, сообщает ИАП AZERROS со ссылкой на Trend Life.

В мероприятии приняли участие председатель международного общества литераторов «Гюлюстан», поэт Таир Салех, директор библиотеки Диана Хафизова, поэт и педагог Фахраддин Орудж, драматург Бикеханым Алибекова и другие.

Выступившие поздравили Азаду-Талех Аббас с 50-летним юбилеем и отметили ее вклад в развитие литературы и поэзии. Гостям были также презентованы два альбома — «Azadə Talehin nəğmə çələnqi», произведения композиторов Эльгюна Сеидзаде и Арифа Селимова, написанные на слова поэтессы, и поэтический сборник «Azadə Talehin poeziya buketi» в исполнении Азады-Талех Аббас. Сборник подготовлен преподавателем Гимназии искусств, режиссером Эльгюном Сеидзаде.

Азада-Талех Аббас — доктор философских наук, член Союза писателей Азербайджана, член правления Союза журналистов Азербайджана, председатель Общественного объединения «Кавказ-Медиа». Она выпустила около двадцати книг и сборников, среди которых «Nə yasxşı ki dəniz varmış» (1999), «Borçalı lətifələri» (2000), «Dədə Qorqudda Borçalı izləri» (2001), «Tənha ağac» (2002), «Sənsiz» (şeirlər) (2002), «Xalqları birləşdirən şəxsiyyətlərdir» (2004), «Hikmət xəzinəsindən incilər» (2005), «Yaz» ingilis dilində (2005), «Çiçəklıərin söhbəti» gürcü dilində (2007), «Həqiqətin təşnəsiyəm» Tiflisdə nəşr olunub (2007), «Bu sevgi qəlbimə haqdan gəlibdi» (2008), «Borçalının ziyalı qadınları «ensiklopedik toplu (2008), «Elə bil Məkkəyə nur ələnibdii» (2009), «Dünya məni tanıdınmı» (2010), «Haqqın quluyam» (2011), «Qızılqül» toplu (2013) и т.д.

В Дербенте прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы Азады-Талех АббасВ Дербенте прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы Азады-Талех Аббас
В Дербенте прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы Азады-Талех Аббас
В Дербенте прошел юбилейный вечер азербайджанской писательницы и поэтессы Азады-Талех Аббас